Educaziun

Daners da giaglioffa

Quants daners da giaglioffa duai jau dar a mes uffant?

En in mund cun bleras purschidas da consum ston ils uffants emprender baud d'ir enturn sezs cun daners. Qua gida in daner da giaglioffa cun ina clera limita, che vegn auzada pli vegl che l'uffant vegn. Al cumenzament dat l'uffant forsa or tut ils raps l'emprim di. Ma cun il temp emprenda el da parter en ils raps per in'emna u per in mais ed er da decider tge ch'è impurtant per el.

 

Regla generala per il 1. fin 4. onn da scola: Per onn da scola 1 franc daner da giaglioffa per emna. Il 1. onn da scola pia 1 franc daner da giaglioffa per emna, il 4. onn da scola 4 francs daner da giaglioffa per emna.

 

Regla generala a partir dal 5. onn da scola: Midada ad in daner da giaglioffa mensil da 30 fin 80 francs. A medem temp vegnì concludì, tge expensas che l'uffant sto pajar sez: per exempel ir a kino cun collegas, ils custs dal telefonin u ina part dals chalzers da gimnastica chars che l'uffant vul exnum avair. Uschia emprenda l'uffant successivamain d'ir enturn cun daners cun responsabladad.