Sanadad sexuala e dretgs

Sanadad sexuala e dretgs

Nua chat jau infurmaziuns e cussegliaziun davart il tema sexualitad?

La sanadad sexuala designescha in stadi dal bainesser fisic, emoziunal, spiertal e social areguard la sexualitad. La premissa per quai è in access cun respect a la sexualitad ed a relaziuns sexualas. Impurtanta è er la pussaivladad da far experientschas sexualas cun plaschair e cun paucas ristgas, q.v.d. senza sforz, senza discriminaziun e senza violenza.

 

En Svizra vala per tut ils acts sexuals la libra voluntad. Nagin na dastga vegnir sfurzà. Mintga persuna ha er il dretg sin l'integritad corporala. Igl è scumandà da mutilar u da surtagliar ils organs sexuals da mattas e da dunnas, independentamain dal fatg, sche quai vegniss realisà en Svizra u a l'exteriur.

 

Respostas a dumondas davart dretgs sexuals, prevenziun da gravidanza, malsognas transmissiblas sexualmain, gravidanza e naschientscha, interrupziun da la gravidanza sco er sexualitad e partenadi chattais Vus sin portals d'infurmaziun en l'internet u tar in post da cussegliaziun.