Cas d'urgenza

Cas d'urgenza

Tge è in cas d'urgenza e tge èsi alura da far?

In cas d'urgenza è ina situaziun fitg privlusa. En la gronda part dals ospitals datti ina staziun d'urgenza ch'è averta di e notg. Ella è però previsa per cas gravants.

 

Sch'i dat in cas d'urgenza cun in uman (p.ex. in accident) en Vossa vischinanza, è l'emprim agid la chaussa la pli impurtanta. En quest connex ston vegnir garantidas las funcziuns vitalas dal corp sco la schientscha, la respiraziun u la circulaziun. Tge ch'ins sto far precis, po vegnir emprendì en in curs.

 

Numers d'urgenza per la Svizra (cuntanschiblas durant 24 uras al di)

 • numer d'urgenza europeic (polizia, pumpiers, sanitad): 112
 • polizia: 117
 • pumpiers: 118
 • sanitad: 144
 • REGA (helicopter da salvament): 1414
 • tissientada (Center d'infurmaziun toxicologica): 145
 • agid per telefon per uffants e per giuvenils: 147

Reglas da cumportament tar in cas d'urgenza

 • Restai calm
 • Guardai da survegnir ina survista da la situaziun (Tge è capità? Tgi è pertutgà?)
 • Realisai il privel
 • As mettai sezs, la victima d'accident ed ulteriuras persunas participadas en segirezza
 • Alarmai las forzas da salvament (144 u 112)
 • Prestai agid d'urgenza

Agid medicinal immediat – numer d'urgenza 144 u 112

Voss telefon vegn prendì encunter d'in manader da l'acziun scolà. Tut tenor il problem vegnan alarmadas tut las organisaziuns d'agid necessarias (servetsch da salvament, medi da servetsch, helicopter da salvament, polizia e/u pumpiers). Il numer da telefon 144 u 112 po vegnir tschernì gratuitamain e senza preselecziun sin telefons publics, sin telefons da la rait fixa sco er sin telefons mobils.

 

Las suandantas infurmaziuns èn impurtantas per la centrala d'alarm:

 • Voss num e Voss numer da telefon (per telefonar eventualmain enavos)
 • Ina curta descripziun da quai ch'è capità
 • Indicaziuns precisas dal lieu da l'accident (lieu, via, numer da chasa)
 • Quants pazients datti
 • Stadi dal pazient (È el conscient? Tira el il flad?)
 • Cura è capità l'eveniment?

Terminai il discurs pir cur ch'il manader da l'acziun ha confermà ch'el inizieschia las mesiras correspundentas.