Esser malsaun

Cura stoss jau ir en l'ospital?

Cura stoss jau ir en l'ospital?

Per il solit vegn ins assegnà en l'ospital dal medi responsabel. Il motiv po esser in'examinaziun, in'operaziun u ina terapia. Tar l'entrada stuais Vus mussar Vossa carta da la cassa da malsauns. Il pli tard in pèr dis avant l'entrada survegnis Vus da l'ospital per posta tut las infurmaziuns: per exempel, tge che Vus stuais prender cun Vus e co che Vus As pudais preparar.

 

L'assicuranza da basa da la cassa da malsauns paja per in tractament en la partiziun generala d'in ospital. Las cassas da malsauns porschan assicuranzas supplementaras pli charas per in tractament privat e mez privat en l'ospital. Cun in'assicuranza supplementara mez privata avais Vus il dretg da survegnir ina chombra da dus letgs. Cun in'assicuranza supplementara privata avais Vus il dretg da survegnir ina chombra d'in letg.

 

Dar datti differents tips d'ospitals. En il Grischun datti plirs ospitals publics. A quels As assegna Voss medi l'emprim, sche Vus na duvrais betg ina clinica speziala.