Purschidas da cussegliaziun

Purschidas da cussegliaziun

Purschidas da cussegliaziun

Sch'i dat dumondas u problems, gidi da s'infurmar bain e da profitar da las purschidas da cussegliaziun existentas. I dat posts da cussegliaziun per dumondas generalas, auters èn spezialisads sin tscherts temas e sin tscherts secturs da la vita. Dumandai il center d'infurmaziun per l'integraziun a Cuira, Vossa vischnanca da domicil u en l'internet, tgenins ch'èn ils posts spezialisads e da cussegliaziun cumpetents. Las datas da contact d'intgins posts da cussegliaziun chattais Vus er en ils singuls secturs tematics sin hallo.gr.ch.