Dischoccupaziun

Dischoccupaziun

Tge fatsch jau, sche jau perd mia plazza da lavur?

En Svizra èn tut las lavurantas e tut ils lavurants assicurads obligatoricamain cunter la dischoccupaziun. Sche Vossa plazza da lavur As è vegnida desditga, stuais Vus tschertgar ina nova plazza da lavur entaifer il termin da desditga. Sche Vus na pudais betg chattar ina plazza da lavur, avais Vus il dretg da survegnir daners da dischoccupaziun. Perquai stuais Vus però avair lavurà durant almain dudesch mais ils ultims dus onns. Sche Vus avais desditg sez la plazza da lavur u sche Vus avais dà a la patruna u al patrun in motiv per As desdir la plazza da lavur (in'uschenumnada dischoccupaziun chaschunada sez), stuais Vus far quint ch'il dretg da survegnir daners da dischoccupaziun vegn sistì temporarmain.

 

Sch'ina dischoccupaziun smanatscha, As stuessas Vus annunziar persunalmain tar il center regiunal per intermediaziun da lavur (CIL), sche pussaivel ad ura, il pli tard però l'emprim di da la dischoccupaziun. Il CIL è il post da contact tranter las persunas dischoccupadas e la cassa da dischoccupaziun. El As infurmescha davart l'autezza e davart la durada da l'indemnisaziun da dischoccupaziun. Il CIL intermediescha er plazzas da lavur ed As cusseglia en connex cun curs da furmaziun supplementara e cun programs d'occupaziun.