سپرده اجاره یا رهن

هزینه¬های اجاره

چه هزینه¬هایی به اجاره تعلق می¬گیرند؟

نخست اینکه برای یک آپارتمان، مبلغی برای اجارهٔ ماهانه که در اجاره نامه، توافق کرده¬اید باید پرداخته میشود. افزون بر این، هزینه¬های جانبی، همچنین پرداختی¬های مربوط به برق و یا گاز، وصل تلفن، ارتباط اینترنتی و یا تلویزیون کابلی، نیز افزوده می¬شوند. هزینه¬های جانبی می¬توانند پرداختی¬هایی باشند برای شوفاژ، آب، سرایدار، نگهداری از باغ، فاضلاب، هزینهٔ زباله و بسیاری چیزهای دیگر. هزینه¬های جانبی باید در قرارداد، دقیقاْ نامبرده شده و بازنویسی شده باشند. در غیر اینصورت، قابل قبول نیستند. هزینه¬های جانبی به گونه¬ای متناسب، میان مستأجران تقسیم می¬شود. همچنین، هزینه¬های جانبی¬ای وجود دارند که نباید به دوش اجاره کنندگان گذاشته شوند.

 

شما در قاعده، بخشی از هزینه¬های جانبی را ماهانه، همراه با اجاره بها، پرداخت میکنید. به چنین شیوهٔ پرداختی، پاره پرداختی نیز می¬گویند. دست کم یک بار در سال، صورت حساب نهایی را دریافت می¬کنید. چنانچه پاره پرداختی¬ها، کمتر از صورت حساب نهایی باشد، باید باقیماندهٔ مبلغ را پرداخت کنید. اما چنانچه، هزینه¬ها پایین¬تر از پرداختی¬ها باشند، آنگاه زیاده پرداختی شما، بازپرداخت می¬شوند. به صورت حساب نهایی، دقیق توجه کنید، ارزشش را دارد.

سپرده اجاره یا رهن چیست؟

سپرده اجاره یا رهن - (وثیقه نیز، نامیده می¬شود) – در خدمت امنیت مالک و صاحب خانه است؛ مثلاْ به هنگام نپرداختن اجاره، داشتن صورت حساب باز برای هزینه¬های جانبی و یا وقتی که آسیبی به خانه برسد که شما باید مخارجش را تقبل کنید. مبلغِ سپرده، حداکثر به اندارهٔ سه ماه اجارهٔ خانه می¬باشد. این پول مستأجر است که به یک شماره حساب مخصوص بانکی (شماره حساب بانکی سپرده – و یا شماره حساب وثیقه) واریز می¬شود؛ این شماره حساب بانکی، به نام مستأجر می¬باشد. معمولاْ، سپرده همراه با بهرهٔ آن، پس اخ کوچ کردن، به سرعت بازپرداخته می¬شود. در هر صورت، از سپرده گذاری، اجارهٔ عقب افتاده و مخارج آسیب به خانه، کم و کسر می¬شود.

 

این امکان نیز وجود دارد که با یک شرکت بیمه، قراردادی برای ضمانت وثیقهٔ، بسته شود. سپرده گذاری، سپس از سوی شرکت بیمه انجام می¬گیرد. برای انجام این خدمات، باید سالیانه مبلغی پرداخت شود. امتیاز: پول شما در حساب سپرده، مسدود نشده است و می¬توانید آزادانه از آن استفاده کنید. ضرر: شما باید هر سال چند سد فرانک بابت هزینه کار بپردازید. مناسب¬ترین این است که مبلغ سپرده گذاری را خود بپردازید