لیسانس درایوری سوئیسی

لیسانس درایوری سوئیسی

چگونه می¬توانم یک لیسانس درایوری سوئیسی بگیرم؟

اگر شما از کشوری می¬آیید که با سوئیس یک توافقنامه دربارهٔ به رسمیت شناختن لیسانس درایوری یکدیگر منعقد کرده باشد، شما فقط باید مدارک ضروری را تحویل داده، سپس لیسانس درایوری سوئیس را دریافت می¬کنید. اینکه در ولایت مسکونی شما، این کار چگونه انجام می¬گیرد، باید از ادارهٔ رفت وآمد سرکی پرس و جو کنید و یا اطلاعات لازم را در اینترنت پیدا کنید.

 

اگر شما از کشوری می¬آیید که با سوئیس توافقنامه¬ای دربارهٔ به رسمیت شناختن مجوزهای¬های رانندگی یکدیگر، منعقد نکرده باشد، جهت کنترل باید حداقل یک بار درامتحان رانندگی با موفقیت قبول شوید. ارزش این را دارد که برای آمادگی، چند ساعتی نزد یک معلم رانندگی، رانندگی کنید.

 

اگر برای نخستین بار می¬خواهید آموزش رانندگی ببینید، ¬شما به یک گواهی آموزش رانندگی با وسایل موتوری، نیاز دارید. این مجوزهای، چنانچه امتحان نظری را قبول شده باشید، از سوی ادارهٔ رفت وآمد سرکی استان مسکونی شما صادر خواهد شد. کسی که تعلیم رانندگی می¬بیند، باید از سوی شخصی همراهی شود که ۲۳ سالگی را تمام کرده باشد و حداقل از سه سال پیش، مجوزمعتبر رانندگی برای نوع مربوطهٔ ماشین را در اختیار داشته باشد و مجوزهای¬اش دیگر در دوران تجربی نباشد.

تماس

  • Strassenverkehrsamt des Kantons Graubünden

    اداره ترافیک جاده های کانتونRingstrasse 27001 Chur081 257 80 00www.stva.gr.ch