سوئیس

سوئیس

چرا سوئیس یک جزیره نامیده می¬شود؟

سوئیس در قلب اروپای غربی قرار گرفته است. گاهی هم یک جزیره نامیده می¬شود. منظور این است که سوئیس جزیره¬ای است، درست در میان اتحادیهٔ اروپا (اِ-او). چرا که سوئیس خود عضو اتحادیه اروپا نیست، اما همهٔ همسایگانش عضو این اتحادیه هستند: آلمان، فرانسه، ایتالیا و اتریش. در سوئیس، سه محدودهٔ زبانی اروپایی با هم تلاقی می-کنند: آلمانی، فرانسوی و زبان ایتالیایی.

سوئیس به خاطر موقعیت مرکزی¬اش در اروپای غربی، نقشی اساسی در خطوط زمینی و خط آهن دارد. یکی از مهمترین خطوط ارتباطی میان شمال و جنوب، از منطقهٔ آلپ سوئیس: از گوتهارد می¬گذرد.

سوئیس با مساحتی به اندازهٔ ۴۱.۳۰۰ کیلومتر مربع، یکی از کوچکترین کشورهای اروپاست. سوئیس در مقایسه، تقریباْ به اندازهٔ دانمارک و مساحتش، نصف مساحتِ اتریش است. در سوئیس، بیش از ۸.۵ میلیون نفر ساکن هستند. در سوئیس بیشتر از ۶۰ درصد مردم، میان ۲۰ سال و ۶۴ سال، عمر دارند. (منبع: ادارهٔ فدرال آمار، وضعیت در سال ۲۰۱۸)