تابعیت

تابعیت

کجا می¬توانم معلوماتی در مورد تابعیت کسب کنم؟

برای خارجیان در سوئیس این امکان وجود دارد که حقوق شهروندی سوئیس را به دست بیاورند. این امر، به خودی خود، اتفاق نمی¬افتد و برآوردن پیش شرط¬های مختلفی را چه در رابطه با فدرال، ولایت و همچنین در رابطه با محلهٔ مسکونی، ضروری می¬سازد.

 

در روند منظم تابعیت، ناحیه، ولایت و فدرال درگیر هستند، یعنی روند تابعیت سه مرحله‌ای است. اینکه چه پیش شرط¬هایی باید برآورده شوند، و روند تابعیت چگونه صورت می¬گیرد را می¬توانید از محلهٔ مسکونی خود و یا از ادارهٔ مهاجرت و حقوق مدنی گرابوندن پرس و جو کنید. درخواست¬نامه باید همراه با مدارک ضروری به Amt für Migration und Zivilrecht (ادارهٔ مهاجرت و حقوق مدنی) فرستاده شوند.

 

در سوئیس، افزون بر این، همچنین تابعیت ساده شده، به رسمیت شناخته می¬شود. این امر، تحت شرایط مخصوصی برای همسران خارجی افراد سوئیسی¬ و نیز برایاولاد یکی از زوجین سوئیسی که هنوز از حقوق مدنی برخوردار نیست، صدق می¬کند. در این موارد، فقط فدرال مسئول است. از همینرو، تقاضانامه باید مستقیماً به Staatssekretariat für Migration (دبیرخانهٔ مربوط به امور مهاجران) فرستاده شود.