زندگی اجتماعی و فرهنگی

زندگی اجتماعی و فرهنگی

من چه رقم می‌توانم در زندگی اجتماعی و فرهنگی سهیم باشم؟

برای اینکه به خوبی جذبِ جامعه در سوئیس شده و احساس خوبی داشته باشیم، مهم است که در زندگی اجتماعی و فرهنگی شرکت داشته باشیم. در اغلب السوالی ها مناسبت‌های فرهنگی بسیاری وجود دارند ـ از نمایشگاه‌ها گرفته تا سخنرانی دربارهٔ اجرای تئاتر و برگزاری کنسرت. بهتر است که شما دربارهٔ این موارد از همکاران، آشنایان، خویشان، دوستان و از همسایگان خبر بگیرید کنید.

 

سوئیس همچنین به عنوان کشور مجلس‌ها معروف است. بسیاری از انسان‌ها در یک مجلس فعالیت می‌کنند تا در پیوند با هم، به امور مورد علاقه شان بپردازند. در همهٔ زمینه‌های دیگر نیز مجلس‌هایی وجود دارند: مجلس موزیک، ورزش، فرهنگ، طبیعت و بسیاری دیگر از مجلس‌ها. در اغلب موارد. باید سالیانه مبلغی برای عضو شدن در این مجلس‌ها پرداخت تا بتوان از برنامه‌های پیشنهادی آنها استفاده کرد.

 

شرکت در برنامه‌های فرهنگی و یا همکاری با یک مجلس، امکان‌های خوبی هستند برای اینکه با دیگران آشنا شوید و همزمان مقداری دربارهٔ جامعهٔ سوئیس و دربارهٔ این کشور، اطلاع کسب کنید. شما می‌توانید همچنین شناخت خود را از زبان‌های محلی بهبود ببخشید و شبکهٔ ارتباطاتتان را گسترش داده و بیشتر جذب السوالیٔ خود شوید.