کار داوطلبانه

کار داوطلبانه

از کار داوطلبانه چه می‌فهمیم؟

مجلس‌ها و سازمان‌های می‌توانند در چارچوب کار داوطلبانه، برای اعضایشان مدرکی درباره مقدار کار انجام شدهٔ داوطلبانه صادر کنند. آن‌ها در این رابطه، نشان می‌دهند که کار داوطلبانه مهم است و مورد ارزش قرار می‌گیرد.

 

می‌توان مقدار کار انجام گرفته را در یک برگهٔ یادداشت، یادداشت کرد و همراه با مدارکی که مجلس‌ها و یا سازمان‌ها صادر کرده‌اند، در یک پوشه نگهداری کرد. از این راه می‌توان توانایی‌ها و مهارت‌های کسب شده را قابل رؤیت کرد. کار داوطلبانه از این طریق ارزش گذاری شده و با کار دستمزدی قابل مقایسه است. می‌توان برای پیدا کردن محل شغل نیز، از این دوسیه استفاده کرد؛ چرا که همکار فعال همه جا، ارزشمند است.

 

تماس

  • Benevol Graubünden Fach- und Vermittlungsstelle für Freiwilligenarbeit

    مرکز کار داوطلبانه در بنه فول گراوبوندن Graubünden مراکز تخصصی- و میانجیگری برای کار داوطلبانهSteinbockstrasse 27000 Chur081 258 45 84www.benevol-gr.ch