برنامه ریزی و تنظیم فامیل

مقدمات تولد

کجا می¬توانم معلوماتی در بارهٔ دوران حاملگی و زایمان، کسب کنم؟

بهترین فردی که در دوران حاملگی می¬توانید به او مراجعه کنید، داکتر زنان (داکتر متخصص بیماری-های زنان) می¬باشد. آنان در فاصله زمان¬های مشخص، کنترل¬های داکتری را انجام می¬دهند. از این طریق شما می¬توانید رشد کودک را مورد توجه قرار داده و خطرهای احتمالی برای مادر و کودک را بشناسید. همچنین قابله¬های مستقل (کمک کنندگان به روند زایمان) نیز می¬توانند در دوران حاملگی به پرسش¬های شما در مورد زایمان، پاسخ بگویند.

 

در شفاخانه¬ها، برنامه¬هایی برای دیدن دوره در مورد مقدمات تولد وجود دارند. در آنجا دانستنی¬های ارزشمندی را دربارهٔ تولد، شیر دادن و در بارهٔ وظایف شما به عنوان والدین، کسب خواهید کرد. در برخی از منطقه¬های سوئیس این دوره¬ها به زبان¬های مختلف برگزار می¬شوند.