پرداخت قبض

پرداخت قبض

چگونه ¬می¬توانم قبضم را بپردازم؟

معمولاْ همراه با صورت حساب، یک رسید پرداختی نیز دریافت می¬کنید. به این قبض پرداختی، برای پرداخت صورت حساب احتیاج دارید. این قبض دربردارندهٔ مهمترین معلومات؛ مانند نام گیرنده، شماره حساب، مقدار پول پرداختی، شمارهٔ ارجاع و غیره می‌باشد.

 

امکان¬های مختلفی برای پرداخت قبضیتان وجود دارند:

 

در باجهٔ پست، فرم پر شدهٔ رسید پرداختی را بدهید و مقدار پول را بپردازید و یا بگذارید که از حساب پستی¬تان برداشت کنند. برای هر پرداختی، شما یک قبض رسید دریافت می¬کنید و یا اینکه در «کتابچهٔ زرد پست» پرداخت شما ثبت می¬شود. شما همچنین می¬توانید یک فرم تقاضای پرداخت پر کنید و همراه با رسیدهای پرداختی، از طریق پست به بانکتان بفرستید که آنگاه آن‌ها واریز مقدار پول را انجام می¬دهند. امکان¬های دیگر پرداختی عبارتند از: انجام الکترونیکی کارهای مربوط به بانک و یا استفاده از یک برنامهٔ مخصوص تلفن همراه برای انجام کارهای بانک و همچنین استفاده از برنامهٔ PostFinance.

 

یک راه ساده برای گردش پرداختی، روند برداشت مستقیم (اِل- اِس- فاو) و نیز واریز دایمی می‌باشد. از این طریق می¬توانید قبضیی را که هر بار باید پرداخته شوند– مثلاْ برای اجاره، تلفن و حق بیمهٔ صحی – خود به خود پرداخت کنید. معلومات مربوطه را از بانک خود و یا از پست کسب کنید.