مالیات از منبع درآمد

مالیات از منبع درآمد

مهاجران چه مالیات¬هایی باید بپردازند؟

مهاجران نیز مانند سوئیسی¬ها مجبور به پرداخت مالیات هستند. این مالیات¬ها هم به ناحیه¬ها و هم به ولایت¬هایی که در آنجا زندگی می¬کنید، پرداخت می¬شوند – این، مالیات ناحیه- و دولت است-، و همچنین مالیات به دولت فدرال پرداخت می¬شود – این را مالیات مستقیم فدرال می¬گویند.

 

نظام مالیاتی چنان سازماندهی شده است که بیشتر مردم اظهارنامهٔ مالیاتی را یکبار در سال تکمیل می¬کنند. آنان در این اظهارنامه قید می¬کنند که در سال گذشته، چقدر درآمد داشته¬اند و ثروتشان چه اندازه است. سپس، اظهارنامهٔ مالیاتی به ادارهٔ مالیات محلی فرستاده می¬شود. این اداره، مقدار مالیات را حساب می¬کند و صورت حساب مالیاتی را صادر می¬کند.

 

در سوئیس، افزون بر این، مالیات از منبع درآمد، نیز شناخته شده است. این مالیات مستقیماً از طرف کارفرمای فرد مالیات دهنده، واریز می¬شود. او، مالیات را از دستمزد کم می¬کند و آن مبلغ را به حساب ادارهٔ مالیات واریز می¬کند.

 

مهاجران بدون اجازهٔ اقامت دائم س C مشمول این مالیات می¬شوند، اگر که با کسی که اجازه اقامت دایم دارد و یا با کسی که از حقوق مدنی سوئیس برخوردار است، ازدواج نکرده باشد. بنا بر قوانین هر ولایت، مقدار این نوع مالیات مختلف است؛ این نوع مالیات می¬تواند سال به سال تغییر کند.

 

برای اینکه مهاجران دو بار مالیات نپردازند – در سوئیس و در وطنشان – سوئیس با بیشتر از ۱۰۰ دولت، توافقنامهٔ مالیات مضاعف منعقد کرده است. این توافقنامه در ارتباط با فرار از پرداخت مالیاتی، نقش مهمی بازی می¬کند.