وام¬های خرد

وام¬های خرد

چه چیزی باید دربارهٔ وام¬های خرد بدانم؟

به هنگام تنگناهای مالی، به نظر می¬رسد که دریافت یک وام خرد، وسوسه انگیز باشد و با آن بتوان موتر نویی خرید و یا بتوان هزینهٔ رخصتی را پرداخت. اما مواظب باشید: وام‌های خصوصی- و خرد گران تمام می¬شوند، چرا که بانک¬ها می¬توانند تا ۱۵ درصد بهرهٔ سالانه طلب کنند.

 

وضعیت¬هایی هستند که در آنها یک وام خرد می¬تواند برای مرحلهٔ گذار، یک راه حل کاملاْ خردمندانه باشد. اما از مصرف دایمی وام، به هر صورت پرهیز کنید! زیرا از این طریق، باری برای زمانی طولانی، بر بودجه فامیل شما افزوده می¬شود و به ویژه هنگامی دشوار خواهد شد که شما بیکار شوید.

 

پیشنهادات برای گرفتن وام¬های خرد بسیار مختلف هستند. ارزش این را دارد که بسیار دقیق مقایسه کنید و پیش از آنکه تصمیم بگیرید، مخارج‌ آنرا دقیق محاسبه کنید. گزینه¬های دیگر را نیز بررسی کنید: قرض از خویشاوندان و دوستان می¬تواند بسیار ارزانتر باشد. یا اینکه شما برای پس‌انداز کردن پول تصمیم می¬گیرید و یک خرید را، نخست وقتی عملی می‌کنید که بتوانید از پس آن برآیید. این ارزانترین گزینه است و خیلی هم خوشحال کننده خواهد بود.