ஒத்துழைத்து முன்னேற்றும் தகவல் நடுநிலையம

ஒத்துழைத்து முன்னேற்றும் தகவல் நடுநிலையம

ஒத்துழைத்து முன்னேற்றும் தகவல் நடுநிலையம Graubünden

Chur மாநில ஒத்துழைத்து முன்னேற்றும் தகவல் நடுநிலையம் என்பது ஒத்துழைத்து முன்னேற்றுதல் மற்றும் குடிவரவு குறித்த கேள்விகளுக்கான தொடர்பு நிலையமாகும்.. ஒத்துழைத்து முன்னேற்றும் தகவல் நடுநிலையத்திலுள்ள குழு உங்களிடம் உள்ள, பின்வருவன போன்ற கேள்விகளுக்கு ஆலோசனைகள் மற்றும் தகவல்களை அறியத்தரும்: நான் Graubünden கிறவ்புண்டனிற்கு புதிதாக வந்துள்ளேன் அத்துடன் நான் இங்கு விரைவாக அனைத்தையும் விளங்கிக் கொள்வதற்கான தகவல்களைத் தேடுகின்றேன்? எனது பிள்ளை வித்தியாசமான மொழிகளுடன் வளருகின்றது, நான் எவ்வாறு உதவ முடியும்? பொருத்தமான டொச் பாடத்தை நான் எங்கு பெறலாம்? தற்சமயம் உங்கள் விடயம் ஒத்துழைத்து முன்னேற்றும் தகவல் நடுநிலையத்தின் பொறுப்பிற்கு- அல்லது தகுதிக்கு உட்படாது இருந்தால், உங்களுக்கு அவர்கள் பொருத்தமான துறைசார் நிலையத்தை அல்லது துறைசார் நபர் களை அறியத்தருவர். ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமை மாலையிலும் மொழி ஆலோசகர்கள் உள்ளுர் மொழியைக் கற்பது குறித்த உங்கள் கேள்விகளுக் குப் பதிலளிப்பார்கள். மேலதிகமாக தகவல் தளத்தில்; உள்ள தகவல் கைநூ லில் நாளாந்த முக்கிய விடயங்கள் குறித்து வித்தியாசமான மொழிகளில் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

 

திறந்திருக்கும நேரங்கள்:

செவ்வாய்கிழமை14.00 - 16.30 மணி

புதன்கிழமை 13.30 - 17.00 மணி

வியாழக்கிழமை 13.00 - 18.30 மணி (மொழி ஆலோசனையுடன்)

 

தொடர்பு

  • Informationszentrum Integration Graubünden

    மாநில ஒத்துழைத்து முன்னேற்றும்Engadinstrasse 247000 Chur081 257 36 83 / 081 257 26 02www.integration.gr.ch

மொழி ஆலோசனை

Chur மாநில ஒத்துழைத்து முன்னேற்றும் தகவல் நடுநிலையம் ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமை மாலையிலும் டொச் மொழி கற்பதற்கான தனிப்பட்ட மொழி ஆலோசனை வசதியை வழங்குகின்றது. மொழி வல்லுனர்கள் உங்கள் மொழித் திறமை மற்றம் மொழி தெரிந்துள்ள அளவை விளக்குவதுடன், உள்ளுர் மொழியை கற்பதற்காக உங்களுக்கு வழியைக் காண்பிப்பதுடன் உங்களுக்குப் பொருத்தமான பாட வசதிகள் குறித்து ஆலோசனை வழங்கப்படும். இந்த வசதி இலவசமானது. இதற்காகப் பதிவு செய்யவேண்டிய தேவையில்லை, இருப்பினும் சந்திப்பதற்கு ஒரு நேரத் தவணையை ஏற்படுத்தக்கூடிய சந்தர்ப்பம் உள்ளது.

 

தொடர்பு

  • Informationszentrum Integration Graubünden

    மாநில ஒத்துழைத்து முன்னேற்றும்Engadinstrasse 247000 Chur081 257 36 83 / 081 257 26 02www.integration.gr.ch