ஆலோசனை

ஆலோசனை

பிரச்சினைகளின்போது நான் மற்றும் எனது பிள்ளை எங்கிருந்து உதவிகளைப் பெறலாம்?

சுவிசில் பெற்றோர், குடும்பங்கள் மற்றும் பிள்ளைகளுக்கு உதவிகளை வழங்கக்கூடிய பல்வேறு வசதி வாய்ப்புகள்; நடைமுறையில் உள்ளன. இந்த ஆலோசனைகள் அதிகமாக இலவசமானவை.

 

தாய்மார்- மற்றும் தந்தைமாருக்கான ஆலோசனை

குழந்தைகள் மற்றும் சிறு பிள்ளைகளின் பெற்றோர் தாய்மார்- மற்றும் தந்தைமாருக்கான ஆலோசனையைப் பெற முடியும். அங்கு நீங்கள், உணவு, பராமரிப்பு, கவனிப்பு மற்றும் வளர்த்தல் குறித்து இருக்கும் கேள்விகளுக்கு உதவிகளைப் பெற்றுக்கொள்வீர்கள். அத்துடன் உங்கள் பிள்ளை அடிக்கடி சண்டை பிடித்துக்கொண்டு அல்லது அமைதியில்லா திருந்தாலும் உதவிகளை நீங்கள் பெறலாம். இதற்காக நீங்கள் ஒரு ஆலோசனை நடுநிலையத்தை நாடவேண்டும். தாய்மார்- மற்றும் தந்தைமாருக்கான ஆலோசகர்கள் நீங்கள் விரும்பினால் வீட்டிற்கு நேரடியாகவோ அல்லது தொலைபேசி அல்லது இணையத்தள மூலமாகவோ விபரங்களைத் தெரிவிப்பர்.

 

பள்ளி உளவியல் சேவை

Graubünden மாநிலத்தில் பிரதேசச் செயலகங்கள் பின்வரும் இடங்களில் உள்ளன Chur, Davos/Platz, Domat/Ems, Ilanz, Landquart, Poschiavo St. Moritz, Scuol, Roveredo மற்றும்; Thusis. மேலதிக தகவல்கள் மற்றும் இதுபற்றிய தொடர்பு முகவரிகளை Amts für Volksschule und Sport ன் (மக்கள் பாடசாலை மற்றும் விளையாட்டுக்கான திணைக்களம்) இணையத்தளத்தில் காணலாம்.

 

க்ராவ்புண்டன் குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்களுக்கான மனநோய்ச் சிகிச்சை

பிள்ளைகள்- மற்றும் இளையோருக்கான உளவளச்சேவை உள ரீதியான மற்றும் உடல் ரீதியான பிரச்சினைகளுக்கு மிகவும் பெறுமதியான ஆலோசனைகளும் சிகிச்சைகளும் வழங்குகின்றது. இதன் மத்திய நிலையம் Chur ல் உள்ளது. மேலதிக பிரதேச நிலையங் கள் Davos, Ilanz, Samedan, Roveredo und Poschiavo. ல் உள்ளன.

 

மேற்படி வசதிகள் குறித்த தகவல்கைளயும் மத்திய- மற்றும் பிரதேச நிலையங்களின் தொடர்பு முகவரிகளையும் இணையத்தளத்தில் நீங்கள் காணலாம்

 

ஆபத்திலுள்ள பிள்ளைகள் மற்றும் இளையோருக்கான உதவி

Pro Juventute ன் அவசர உதவி இலக்கமான 147 பிள்ளைகளுக்கு மற்றும் இளையோருக்கு கேள்விகள், பிரச்சினைகள் மற்றும் அவசர நிலமைகளின் போது உதவிகளை வழங்கும். எந்த நேரத்திலும். தொலை பேசி, SMS, Chat, மின்னஞ்சல் மற்றும் இணையச்சேவை ஊடாக இந்த சேவையை பெறலாம்.