தொழில் தேடுவது

தொழில் தேடுவது

தொழில் தேடுவது

உங்கள் நண்பர்களுக்கு மற்றும் தெரிந்தவர்களுக்கு நீங்கள் தொழில் தேடுவதைத் தெரியப்படுத்துவது நன்மையை தரும். இதானல் சில வேளைகளில் நேரகாலத்துடன் ஒரு தொழிலிடம் வெற்றிடமாக வருவதை நீங்கள் அறிந்து கொள்வதுடன், அதற்காக விண்ணப்பிக்கலாம்.

 

வட்டார வேலை வாய்ப்பு மையங்களில் (RAV) வேலைவாய்ப்பு பற்றிய விளம்பரங்களைப் பார்வையிடலாம். நாளிதழ்கள், வட்டார அல்லது நகராட்சி அரசிதழ்கள், தற்காலிக வேலைவாய்ப்பு நிறுவனங்கள் மற்றும் இணையதளங்களிலும் இவற்றைப் பார்க்கலாம். உதாரணமாக, பின்வரும் இணையதளங்களிலும் பார்க்கலாம்