Fëmijë të vegjël

Këshillime për nëna dhe baballarë

Këshillime për nëna dhe baballarë

Prindërit e foshnjave dhe fëmijëve të vegjël mund t'iu drejtohen këshillimeve për nëna dhe baballarë. Ju merrni atje mbështetje në rast të pyetjeve në bashkëlidhje me ushqimin, shërbimin, përkujdesen dhe edukimin. Edhe nëse fëmija juaj bërtet shpesh ose nuk është i qetë, ju merrni ndihmë. Për këtë ju mund të shkoni në një qendër këshillimi. Këshilltaret për nëna dhe baballarë ju vizitojnë juve, nëse keni dëshirë, edhe në shtëpi ose ju japin juve informacione në telefon ose online (në linjë). .